Jūs esate čia: Pradžia Išorės dokumentai ŠMM įsakymai

ŠMM įsakymai

 

Dėl Gretutinės krypties studijų vykdymo ir dvigubo kvalifikacinio laipsnio teikimo tų studijų krypčių, kuriose nevykdomos akredituotos studijų programos, tvarkos aprašo patvirtinimo (Žin., 2011, Nr. 42-2016)

Dėl Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro objektų registravimo tvarkos aprašo tvirtinimo (Žin., 2010, Nr. 129-6613)

Dėl Magistrantūros studijų programų bendrųjų reikalavimų aprašo patvirtinimo (Žin., 2010, Nr. 67-3375)

Dėl Nuolatinės ir ištęstinės studijų formų aprašo patvirtinimo (Žin., 2010, Nr. 59-2325)

Dėl Laipsnį suteikiančių pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programų bendrųjų reikalavimų aprašo patvirtinimo (Žin., 2010, Nr. 43-2139)

Dėl Studijų ir mokymo programų kodavimo taisyklių patvirtinimo (Žin., Nr. 2010, Nr. 25-1184)

Dėl Studijų kryptis sudarančių šakų sąrašo patvirtinimo (Žin., 2010, Nr. 22-1054)

Dėl Paraiškos dokumentų leidimui vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą gauti vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Žin., 2010, Nr. 9-424)

Dėl Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo aukštosiose mokyklose rekomendacijų patvirtinimo (Žin., 2010, Nr. 152-7763 )

Dėl Studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Žin., 2009, Nr. 96-4083)

Dėl Jungtinių studijų programų bendrųjų reikalavimų patvirtinimo (Žin., 2009, Nr. 5-191)

Dėl bendrųjų reikalavimų studijų programoms (Žin., 2005, Nr. 93-3461)

Dėl Medicinos rezidentūros, odontologijos rezidentūros bei veterinarinės medicinos rezidentūros studijų programų reikalavimų ir rezidentūros bazių atrankos ir vertinimo nuostatų patvirtinimo
(Žin., 2004, Nr. 98-3661)